dummies
 
 

Suchen und Finden

Titel

Autor/Verlag

Inhaltsverzeichnis

Nur ebooks mit Firmenlizenz anzeigen:

 

Preko puta - istina

von: Andrija Terzic

Praxium Verlag, 2016

ISBN: 9783944750002 , 243 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: Wasserzeichen

Windows PC,Mac OSX geeignet für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones

Preis: 5,99 EUR

Exemplaranzahl:  Preisstaffel

Für Firmen: Nutzung über Internet freigegeben

Derzeit können über den Shop maximal 500 Exemplare bestellt werden. Benötigen Sie mehr Exemplare, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.


Mehr zum Inhalt

Preko puta - istina


 

Re? autora: Roman se rodio u Holandiji, prilikom jedne moje velike bitke. Bitke sa samim sobom. Da mi je neko sedam dana pre po?etka te bitke, negde tamo u februaru 2013. godine rekao da ?u danas pisati uvodnu re? svog romana, mo?da bi mu se nasmejao u lice. To dokazuje da se roman, kao i moje pisanje, odjednom neplanirano dogodilo. Zahvaljujem se svima koji su mi pomogli na ovom putu. Na?ini njihove pomo?i se razlikuju, ali srca su ista. Re?enica koju upravo ?itate sadr?i njihova, na ovom papiru nevidljiva imena, ali ona su vidljiva samo onome kome je vazno da budu vidljiva. Meni. I od srca im hvala za sve . Hvala i onima koji mi nisu pomogli, a trebalo je. Zapravo, njima najvi?e hvala. 'Vreme koje ste na bilo koji na?in proveli izolovani, a pametno ga iskoristili, bez obzira ?to drugi pretpostavljaju da ste ga izgubili, jeste najbolje mogu?e vreme.' (A.T. 15.06.2013. Amsterdam)

Andrija Terzi? je ro?en u U?icu, 5. septembra 1980. Zavr?io je U?i?ku Gimnaziju (Prirodno matemati?ki smer). Studirao politi?ke nauke i nije ih zavr?io zbog nemirnog duha i strasti prema putovanjima. Ovo je njegov prvi roman, a bi?e ih jo?. Napisao preko pedeset eseja i kratkih pri?a. Pi?e, tako?e, poeziju u prozi i kratke prozne zapise. Uveliko priprema drugi roman. Politi?ki neakativan. Avanturista. Voli sport i dobre ljude.